Төсөл

Apartment Project In The UK

Их Британид орон сууцны төсөл

Bridge Repair On QEW Expressway Project In Canada

Канад дахь QEW хурдны замын төслийн гүүр засвар

Checking Project In Norway

Норвеги дахь төслийг шалгаж байна

Malaysia Shipyard Project

Малайзын усан онгоцны үйлдвэрийн төсөл

Detecting Scaffolding Project in Britain

Их Британид бэхэлгээний төслийг илрүүлж байна 

Music Festival Stage Project

Хөгжмийн наадмын тайзны төсөл

Project In American

Америк дахь төсөл

Power Station Project In Australia

Австралид цахилгаан станцын төсөл

Project In Canada

Канад дахь төсөл

Project In Sweden

Швед дэх төсөл

Project In France

Франц дахь төсөл

Real Estate Project In Russia

Орос дахь үл хөдлөх хөрөнгийн төсөл